ជំនួយឯកសារស្រាវជ្រាវក្នុង Cambodia

ត្រូវការជំនួយសរសេរជំនាញទេ? ទទួលបានក្រដាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីជំនួយពីការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវល្អបំផុតក្នុង Cambodia បានសរសេរទៅស្តង់ដារសិក្សាទាំងអស់។

4K

អ្នកនិពន្ធលើបុគ្គលិក

96K

អតិថិជនពេញចិត្ត

9/10

អត្រាត្រឡប់មកវិញរបស់អតិថិជន

97%

ធ្វើម្តងទៀតអតិថិជន

234K

បានបញ្ចប់ការសរសេរតែងសេចក្តី

លក្ខណៈពិសេសនៃសេវាកម្ម

គ្មានការលួចចម្លង

គន្ថនិទ្ទេសឥតគិតថ្លៃ

ការសម្ងាត់ ១០០%

ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ

ការគាំទ្រមានស្ថេរភាព

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជាទិញហើយឬនៅ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានក្រដាសដើម ១០០ ភាគរយសម្រាប់តម្លៃសមរម្យបន្ទាប់មកសូមពឹងផ្អែកលើពួកយើង។ វាដល់ពេលហើយដើម្បីជម្រុញជោគជ័យនៃការសិក្សារបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាកម្មសរសេរក្រដាសស្រាវជ្រាវដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Cambodia

ក្រុម​របស់​យើង

Hopkons J.D.

នាយក​ប្រតិបត្តិ

Benson G.M.

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

Palmer L.R.

ស្ថាបនិក

Harrison S.W.

ប្រធានគាំទ្រ

ជំនួយឯកសារស្រាវជ្រាវ - វិធីសរសេរក្រដាសស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក

វិធីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មជំនាញក្នុងការសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវគឺជួលម្នាក់ពីអ៊ីនធឺណិត។ នេះជាមូលហេតុចំបងដែលមនុស្សជាច្រើនបានផ្តើមគំនិតជួលអ្នកសរសេរសេវាកម្មល្អ ៗ មួយចំនួនឱ្យធ្វើការឱ្យពួកគេតាមអ៊ិនធរណេត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងអ្នកជួលអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើនិងស្រាវជ្រាវយ៉ាងហ្មត់ចត់ទាន់ពេលវេលា។

បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលនិស្សិតនិងអ្នកសិក្សានៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបប្រទះគឺការរកពេលវេលាដើម្បីសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលអ្នកមានជម្រើសធ្វើការសរសេរដោយខ្លួនឯងកត្តាពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ថាក្រដាសដែលអ្នកសរសេរគួរតែមានទាំងឯកសារដើមនិងទាន់សម័យ។ នេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្រាវជ្រាវអត្ថបទឬសៀវភៅអ្នកត្រូវតែអានខ្លឹមសារហើយស្វែងយល់ថាតើព័ត៌មានអ្វីនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ការសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវគឺជាការងារដែលទាមទារ។ មានទិដ្ឋភាពជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវពិចារណារួមទាំងរយៈពេលដែលត្រូវចំណាយដើម្បីសរសេរឯកសារ។ ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីលះបង់ភារកិច្ចអាស្រ័យលើគោលបំណងនៃឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីនិន្នាការថ្មីៗនិងថ្មីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះអ្នកនឹងចង់អោយឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកចង់សរសេរអំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងអ្នកត្រូវសរសេរលើប្រធានបទដែលមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលអាចបោះពុម្ពបាន។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកត្រូវមានគ្រោងក្រដាសច្បាស់លាស់និងសង្ខេបមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម។ អ្នកនិពន្ធជាច្រើនខកខានមិនបានសរសេរគ្រោងព្រោះពួកគេមិនបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃជំហាននេះទេ។ គ្រោងល្អនឹងជួយអ្នកក្នុងការដាក់ចេញនូវចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកចង់ធ្វើព័ត៌មានដែលអ្នកចង់រាប់បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតដែលអ្នកចង់បញ្ចូលនិងប្រភពដែលអ្នកចង់យោង។

ឯកសារស្រាវជ្រាវល្អក៏ត្រូវមានមាតិកាល្អដែរ។ ក្រដាសដែលអ្នកសរសេរត្រូវសរសេរតាមរបៀបនេះដើម្បីងាយយល់។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃក្រដាសរបស់អ្នកហើយភាគច្រើនវិធីសាមញ្ញដើម្បីកែលម្អវាគឺដោយការសរសេរជាទម្រង់អត្ថបទជាជាងរបាយការណ៍។

គេក៏អាចជួលនរណាម្នាក់ឱ្យសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេសម្រាប់ពួកគេដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យា។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការជួលអ្នកនិពន្ធសេវាកម្មសម្រាប់ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកគឺថាវានឹងមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរកត់សំគាល់ថាអ្នកនិពន្ធសេវាកម្មអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់សេវាកម្មល្អប្រសើរជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេសរសេរសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់។ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកត្រូវគិតពិចារណាពីប្រភេទសេវាកម្មដែលពួកគេផ្តល់ជូននៅពេលអ្នកសំរេចចិត្តប្រើវា។

ចាំថាឯកសារស្រាវជ្រាវគឺជាផ្នែកចាំបាច់មួយនៃជីវិតសិក្សា។ ដូច្ន្រះវាជាការប្រសើរជាងមុនក្នុងការទៅរកសេវាកម្មរបស់សេវាកម្មដ្រលបានផ្តល់។

នៅពេលរកអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រឹមត្រូវក្នុងការសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកដំបូងអ្នកគួរតែកំណត់កំរិតជោគជ័យនៃការសិក្សាដែលអ្នកចង់សំរេចបានតាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវ។ នេះនឹងជួយឱ្យអ្នកបង្រួមជម្រើសនៃអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកនឹងជួប។

ទីពីរអ្នកក៏ត្រូវដឹងថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំសិក្សាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់គម្រោង។ ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកគឺធ្វើគម្រោងមួយសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់មកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវស្វែងរកសេវាកម្មដែលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាជាច្រើននិងសូម្បីតែក្រោយឧត្តមសិក្សា។

ជាចុងក្រោយអ្នកគួរតែដឹងផងដែរថាតើអ្នកត្រូវការការស្រាវជ្រាវសិក្សាឬការស្រាវជ្រាវមិនមែនជាការសិក្សា។ អ្នកក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើឯកសារស្រាវជ្រាវចំនួនប៉ុន្មានទំព័រដែលអ្នកត្រូវការនិងចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នកចង់អោយវាត្រូវបានរៀបចំនៅពេលតែមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការតែពីរបីទំព័រវាជាការប្រសើរក្នុងការជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលផ្តល់ជំនួយក្នុងការសរសេរក្រដាសដោយឥតគិតថ្លៃ។

មានកត្តាផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរពិចារណាពេលរកឯកសារស្រាវជ្រាវជួយដូចជាគុណភាពសេវាកម្ម។ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្នកផ្តល់សេវាគឺជាសមាជិកនៃសមាគមអ្នកកែសំរួលការសិក្សាឯករាជ្យប្រសិនបើពួកគេមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អឬប្រសិនបើពួកគេជាសមាជិកនៃសមាគមចិត្តសាស្ត្រអាមេរិក។

© Copyright 2020 ResearchTogethercambodia.online. All right reserved.

ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ResearchTogethercambodia.online ប្រើខូឃីស៍។ សូមអានរបស់យើង គោលការណ៍ខូឃី.